Lokaty bankowe zyskują coraz większą popularność ze względu na dużą ilość zalet, jakie posiadają. Jednak czym właściwie są wspomniane lokaty?

Opisywana lokata to nic innego, jak forma skutecznego oszczędzania. Polega ona na oddaniu pewnej kwoty do dyspozycji banku, który w określonym czasie może dowolnie obracać naszymi środkami. Dzięki pieniądzom klientów bank będzie w stanie przeprowadzać liczne transakcje, jak np. udzielanie kredytów. Natomiast my, jako inwestorzy zyskujemy w ten sposób odsetki, które systematycznie są naliczane.

Oprocentowanie lokat zależy od umowy jaką zawarliśmy z bankiem

Zwykle w przypadku jej zerwania musimy liczyć się z tym, że wszystkie zgromadzone do tej pory oszczędności przepadną. Oprócz wpłacenia danej kwoty na lokatę i systematycznego gromadzenia odsetek możemy też zdecydować się na tzw. program systematycznego oszczędzania. Polega on na tym, że systematycznie dokonujemy stałych wpłat na nasz rachunek, w dalszym ciągu uzyskując od tego stosowne odsetki.

Ważny jest czas trwania danej lokaty

Warto pamiętać, że najlepsza lokata to taka, której termin jest najdłuższy, ponieważ im dłuższy czas jej trwania, tym większe oprocentowanie. Jeśli po wyznaczonym w umowie czasie nasza lokata nie zostanie zlikwidowana, możliwe jest jej przedłużenie o kolejny okres. Należne odsetki mogą wtedy zostać skapitalizowane lub być wpłacone na wskazany przez nas rachunek. Kapitalizacja odsetek jest w tym wypadku korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ dzięki niej powiększamy kwotę swojej dotychczasowej lokaty i po kolejnym okresie jej trwania możemy spodziewać się większych zysków.

Oprócz tego najlepsze lokaty charakteryzują się także progresywnością. Niektóre banki posiadają w swojej ofercie propozycję lokat progresywnych, czyli takich, w których oprocentowanie ulega zwiększeniu, kiedy decydujemy się na ich przedłużenie. Przy decydowaniu się na tego rodzaju oszczędzanie należy także zwrócić uwagę na odpowiednie oprocentowanie, czas trwania, możliwość przedłużenia, możliwość wypłaty lub kapitalizacji odsetek, czy też warunki odstąpienia od umowy przed terminem jej zakończenia.