Biznes to coś więcej, niż tylko sposób zarabiania pieniędzy. To sztuka polegająca na wyborze właściwej branży, zrozumieniu procesów ekonomicznych rządzących gospodarką, a także umiejętności doboru współpracowników, kontrahentów i wspólników. Niestety, zrozumienie wszystkich tych mechanizmów na własną rękę jest niemożliwe. Potrzebny jest raczej przewodnik bądź mentor, który w tym pomoże.

Jak uczyć się biznesu?

Przede wszystkim… od najlepszych! Business studies są w Polsce bardzo popularne, bo uczą ich najlepsi znawcy tematu. Mowa tu o specjalistach, którzy posiadają olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu własnych, niezależnych biznesów. To osoby, które zbudowały swoje marki od zera, tworząc w ten sposób podmioty gospodarcze będące źródłem zatrudnienia dla tysięcy osób. Co więcej, biznesu warto uczyć się po angielsku. To właśnie ten język jest używany przez większość odnoszących sukcesy w Polsce i na rynkach zagranicznych biznesmenów. Kluczową kwestią nie jest tu swoisty sentymentalizm, lecz raczej pragmatyzm, gdyż większość pojęć biznesowych wywodzi się właśnie z języka angielskiego. Znajomość tego języka otwiera drogę ku nowym kontaktom biznesowym i szerszym możliwościom na rynkach finansowych.

Nauka biznesu? To nie działa!

Nawet najlepsze studia biznesowe po angielsku nie spełnią swej funkcji, jeśli ograniczą się one wyłącznie do suchej wiedzy teoretycznej. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że tutaj teoria gra raczej drugoplanowe skrzypce, gdyż najważniejszą umiejętnością jest zdolność do kreatywnego stworzenia własnego, niezależnego biznesu. Biznesu nie da się wyuczyć. Chcąc odnieść na tej płaszczyźnie sukces, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje i zdolności. Rolą studiów w WSEH jest ukierunkowanie ich na określony punkt, dzięki któremu nabyta wiedza może przynieść realne korzyści finansowe. I jeszcze jedno: tzw. nauka biznesu to przede wszystkim umiejętność samozaparcia i wyciągania wniosków z porażek. To zdolność to tego, by nie poddawać się i umieć nakreślić zmiany niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej powinien szukać rozwiązań problemu wszędzie tam, gdzie wszyscy się poddali. I właśnie to jest istotą nauki prowadzenia biznesu, którą warto pobierać od najlepszych w tej materii.

Podsumowując, Business Studies to cierpliwość, pokora i kreatywność. Dlatego podjęte przez uczelnię metody kształcenia studentów pozwoliły osiągnąć duże sukcesy w życiu zawodowym wielu jej absolwentów. Również i Ty możesz zaliczać się do tego szacownego grona!

Sprawdź https://wseh.pl/pl/page/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia.html!