Opisanie siebie nie jest wcale takie proste. Na co powinno się zwrócić uwagę a co pominąć? Pisząc CV, należy wystrzegać się naciągania prawy oraz kłamstwa. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, może szybko wyjść, iż cechy rzez nas opisane, niestety nie odnoszą się do naszej osoby. Podobnie jest z umiejętnościami. Bardzo ważna jest znajomość języka obcego.

Kariera zawodowa w CV

Praca z zagranicznymi klientami jest dla naszych pracodawców bardzo ważna. W CV powinniśmy umieścić stopień w jakim jest nam znany język obcy używając określeń – podstawowy, komunikatywny, biegły. Jeśli mamy ukończone kursy językowe, warto zamieścić o tym informację. Pamiętaj, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca może sprawdzić twoje umiejętności, prowadząc rozmowę w języku obcym.

Jak powinno się opisać naszą karierę zawodową? Otóż w całkiem odwrotnym kierunku niż zdobywane wykształcenie. Należy zacząć wymieniać od ostatniego miejsca zatrudnienia, podając dokładną nazwę firmy, a także okras w jakim pracowaliśmy w tym miejscu. Bardzo ważne jest krótkie opisanie stanowiska pracy oraz zakres naszych obowiązków. Po co tak szczegółowy opis? Każda firma przydziela zupełnie inny zakres obowiązków do danego stanowiska.

Praktyki zawodowe w CV – warto wpisać?

Najlepiej zatem wymienić ważniejsze obowiązki w równoważnikach zdać. Jeśli piszemy CV pod kątem znalezienia pierwszej pracy, w miejscu doświadczenia powinniśmy wypisać praktyki zawodowe jakie ukończyliśmy a także ewentualne staże. W takim wypadku opisanie każdego doświadczenia związanego z pracą będzie bardzo pożądane.

Jeśli w jakiś sposób młoda osoba udzielała się społecznie, będzie to także godne umieszczenia w CV. Chodzi na przykład o działalność harcerską, albo w wolontariacie. Dla pracodawcy będzie to sygnał o tym iż osoba jest pracowita, komunikatywna, potrafi podejmować samodzielne decyzje oraz ma doświadczenie z pracą w zespole.