Wraz z początkiem roku 1999 jedenaście państwWspólnot Europejskich przyjęło wspólną walutę, czyli euro. Została tym samymwcielona w życie unia walutowa, a nowe pieniądze zastąpiły w tych krajachnarodowe środki płatnicze. Wydarzenie to stanowiło końcowy etap w procesieintegracji gospodarczej Europy Zachodniej. Dla zwykłych obywateli oznaczało to potrzebę przyzwyczajenia się do używania nowych pieniędzy, a także zmiany cen szeregu produktów. Dla kolekcjonerów monet natomiast pojawienie się euro stworzyło nową dziedzinę numizmatyczną.

O ile banknoty euro we wszystkich państwach członkowskich UE wyglądają identycznie, o tyle monety różnią się między sobą. Chodzi o narodowy rewers nawiązujący do określonego państwa jednak bez względu na to – w całym Eurolandzie każda moneta euro ma takie samo znaczenie wymienne. Można więc płacić francuskimi monetami we Włoszech czy niemieckimi w Irlandii.

Monety Euro

Monety euro zaprojektowano nie tylko z myślą o symbolice jednoczącej się Europy, ale także z zachowaniem wszelkich cech praktycznych. Pomyślano na przykład o osobach niewidomych, różne monety mają odmienne barwy, brzegi, wagę czy grubość. Nominały natomiast wybito sporym i wypukłym reliefem. Tak więc projekt euro to nie tylko ciekawy wygląd, ale i wszelkie cechy techniczne jakie powinien spełniać każdy bilon obiegowy.

Poza monetami produkowanymi do obiegu wytwarza się także pewną ilość numizmatów kolekcjonerskich. W Polsce analogicznie poza zwykłymi złotówkami Narodowy Bank Polski wypuszcza srebrne monety okolicznościowe. Cieszą się one znacznym zainteresowaniem numizmatyków, ale także osób próbujących inwestować w monety.

Należy jeszcze powiedzieć, że wspólna europejska waluta ma mnóstwo zwolenników, jak również przeciwników. Politycy, ekonomiści i publicyści toczą zaciekłe niekiedy spory na temat sensu i skutków wchodzenia do Eurolandu. Dla numizmatyka jednak gospodarcze czy polityczne dywagacje nie mają większego znaczenia, a poglądy polityczne i kolekcjonowanie dowolnych monet, to dwie różne rzeczy.