Mnogość form transportu pozwala firmom transportowym na wybór najbardziej opłacalnej opcji, która nie zawsze jest najszybszą. To, na jaki rodzaj transportu decydują się firmy spedycyjne czy też przewoźnicy zależy w dużej mierze od rodzaju przewożonego ładunku i od tego, jak bardzo spieszy się odbiorcy. Jedną z form transportu cieszących się ogromną popularnością jest transport promowy.

Definicja transportu promowego

Transport promowy jest rodzajem transportu morskiego, a sama żegluga promowa stanowi rodzaj żeglugi regularnej. Do cech specyficznych tego rodzaju żeglugi należy zaliczyć jednoczesny przewóz zarówno pasażerów, jak i ładunków, co w pozostałych formach czy żeglugi czy też transportu (z wyjątkiem transportu lotniczego) jest zjawiskiem niespotykanym. By dane państwo mogło realizować usługi związane z żeglugą promową międzynarodową, musi posiadać dostęp do zbiornika wodnego, a jednocześnie współpracować z państwami, które taką usługę też świadczą po to, by prom mógł bezpiecznie przybić do brzegu/portu. Żegluga promowa spełnia wiele funkcji, wśród których wyróżnić można – między innymi – funkcje: transportowe, handlowe, dochodotwórcze, turystyczne. Realizowanie usług transportowych przez firmy transportowe z wykorzystaniem promu nie byłoby możliwe bez samego promu. Czym więc jest prom? Jak się go definiuje? Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego promem nazywa się statek przystosowany do przewozu różnych środków transportu lądowego (samochody, wagony, innego rodzaju pojazdy), różnego rodzaju towarów, a także pasażerów pomiędzy brzegami rzek, kanałów oraz mórz.

Zalety transportu promowego

Usługi transportowe związane z przeprawami promowymi cieszą się coraz większą popularnością wśród wielu firm transportowych. Jak wspomniano już wcześniej transport promowy jest zazwyczaj łączony – służy jednoczesnemu przewożeniu ludzi i ładunków dlatego też w tej części artykułu wyszczególnione zostaną zalety usług transportowych promowych dla obu podmiotów (ludzi i firm).  Po pierwsze transport promowy nie zakłada ograniczenia bagażu, jaki mogą zabrać ze sobą na pokład pasażerowie, co jest sporym ograniczeniem podróżując samolotem, zwłaszcza jeśli chodzi o limit kilogramów w jednej walizce bagażu rejestrowanego oraz limit wielkościowy bagażu podręcznego. Bagaż zabierany ze sobą na pokład promu nie ma ograniczeń gabarytowych, dlatego też często ten rodzaj transportu stanowi świetną alternatywę dla przeprowadzek. Dodatkowo pasażerowie mogą wjechać na pokład swoim własnym środkiem transportu (samochodem, rowerem czy motorem), co wiąże się z komfortem. Dodatkową zaletą podróży promem dla ludzi jest możliwość wzięcia ze sobą na pokład domowych zwierząt. Z kolei firmy świadczące usługi transportowe doceniają transport promowy ze względu na to, iż towar przewożony tą drogą jest odpowiednio zabezpieczony na czas podróży. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem konieczności przeładowywania towaru i odpowiedzialność za niego przez jednego lub dwóch kierowców w trakcie trwania całej podróży. Dodatkowo przeprawy promowe są znacznie tańsze aniżeli przewożenie ładunków samolotami, mniej kosztują ewentualne zmiany rezerwacji. Dodatkowo transport promowy stanowi optymalne rozwiązanie do państw, do których nie można dostać się drogą lądową lub dostęp do których taką drogą jest ograniczony (Wielka Brytania, kraje skandynawskie).

Jeżeli szukasz firmy zajmującej się transportem promowym, to koniecznie zapoznaj się z ofertą Rudniccy-Magetra