W tym artykule poświęcę uwagę zagadnieniu korzyści wynikających z telepracy i pracy wśród ludzi. Za przykład pracy wykonywanej u pracodawcy, polegającej na kontakcie z klientem posłuży mi praca w kawiarni. Oba rodzaje pracy mają swoje zalety. O wyborze rodzaju pracy decydują indywidualne predyspozycje, sytuacja życiowa i specyfika zawodu. Są profesje, w których możliwa jest „praca w domu”, ponieważ nie wymagają osobistej relacji z klientem lub relacje z drugim człowiekiem są znaczenie ograniczone. Trudno wyobrazić sobie telepracę w kawiarni, czy na produkcji.

Praca w kawiarni

Praca w kawiarni wymaga rozmowy z gośćmi, ich obsługi, a więc niezbędną cecha charakteru pracownika będzie otwartość i komunikatywność. Praca wśród ludzi wymaga dyspozycyjności w określonych godzinach. Pracownik częściej pracuje na umowę o pracę, ma opłacane wszystkie składki. Praca w kawiarni, czy szerzej pisząc praca wśród ludzi daje możliwość nawiązania kontaktów międzyludzkich. Praca w kawiarni wymaga umiejętności pracy w zespole, ale wiele zależy od samego pracownika. O efektach pracy decyduje zaangażowanie i współpraca całego zespołu.

Praca w domu – czy się opłaca?

Praca w domu jest pracą na stanowisku samodzielnym, daje możliwość samodzielnego zarządzania czasem pracy. Jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla młodych matek, które chcą łączyć pracę w wychowaniem dziecka. Sprawdza się w zawodach związanych z informatyką, w telemarketingu, dziennikarstwie, w zawodach twórczych. To forma pracy dla osób nastawionych na solidne i terminowe wykonanie zleconej pracy. Jej minusem jest to, że bardzo często opiera się na umowie o dzieło, od której nie są odprowadzane składki.

Telepraca – jako praca zdalna

Telepraca to rodzaj pracy przeznaczony dla kreatywnych indywidualistów, osób nastawionych na zawodowy sukces, ludzi mających spore doświadczenie w danej branży i niepotrzebujących nadzoru pracodawcy. Warto zaznaczyć, że w każdej pracy zakazana jest dyskryminacja pracowników, a pracownicy muszą być traktowani w sposób równy i sprawiedliwy. Telepracownik nie może mieć niższego wynagrodzenia niż pracownik stacjonarny wykonujący tę samą pracę co telepracownik.