Jak powinna przebiegać rekrutacja pracowników wyższego szczebla bądź specjalistów zatrudnianych na wyjątkowo odpowiedzialne stanowiska? Na pewno nie na zasadzie masowej rekrutacji, na którą stawią się setki kandydatów. W takim przypadku trzeba jednak jakoś zawęzić kryteria. Można to zrobić na dwa sposoby: przez uszczegółowienie ogłoszenia lub korzystając z doradztwa personalnego.

W pierwszym wariancie musimy na liście wymagań dopisać szereg umiejętności, których wymagamy od kandydata. Oczywiście przesadzić nie można, nikt, kto zna się na rzeczy, nie potraktuje poważnie oferty pracy, w której żąda się od kandydata wszechwiedzy. Zamiast tego należy skoncentrować się na węższej grupie oczekiwanych cech, za to znacznie precyzyjniej określić minimalny akceptowalny pułap.

Ogłoszenia o pracę na portalach

Druga opcja omija portale ogłoszeniowe. Zamiast tego wynajmuje się firmę consultingową, której specjalnością są rekrutacja i doradztwo personalne. Zazwyczaj posiada ona własną, bogatą i rozbudowaną, bazę danych na temat potencjalnych „talentów” i ekspertów z danej dziedziny. Jest to o tyle wygodne, że oszczędza się sporo czasu koniecznego na rozmowy z kolejnymi kandydatami. Zamiast tego można od razu zaprosić do rozmów tylko kilka osób o doświadczeniu idealnie pasującym do poszukiwanego profilu.

Obie opcje mają swoje plusy i minusy. W przypadku ogłoszeń możemy zmarnować sporo czasu na selekcjonowaniu kandydatów. W drugim natomiast możemy przegapić kogoś, kto okaże się naprawdę kompetentny, a nie znajduje się w bazie danych agencji pracy zajmującej się doradztwem. Trzeba więc dokładnie rozważyć, czy bardziej zależy nam na tym, by w krótkim czasie znaleźć „pewniaka”, czy też na dokładnym przeczesaniu rynku w poszukiwaniu „młodych talentów”.

Pamiętaj jednak, że doradztwo personalne to coś więcej, niż tylko podsuwanie specjalistów. Zazwyczaj firmy rekrutujące ekspertów mają sporo doświadczenia na rynku pracy. To z kolei pozwala im na przewidzenie z wyprzedzeniem potencjalnych problemów i zasugerowaniu dodatkowych pytań i testów przeznaczonych dla kandydatów. Co więcej, jeśli mają doświadczenie z rekrutacją do konkretnej branży, mogą przeprowadzić dodatkowo wstępną selekcję, co jeszcze bardziej ograniczy grono kandydatur o faktycznych ekspertów.