Każde zobowiązanie finansowe wymaga przemyślanego podejścia, które uwzględni wszelkie za i przeciw dla przyszłego dłużnika. Oprócz analizy atrakcyjności ofert pożyczkodawców, proces decyzyjny warto rozszerzyć o ocenę własnych możliwości spłaty i rozpisanie możliwych scenariuszy. Dzisiaj postaramy się przedstawić najważniejsze kwestie dotyczące wyboru oferty, analizy zapisów umowy, a także indywidualnej weryfikacji zdolności kredytowej. Pożyczka na rynku pozabankowym dla firm może się okazać motorem do dalszego rozwoju, dlatego zdecydowanie warto ją wziąć pod uwagę.

Co warto wiedzieć przed zaciągnięciem pożyczki pod zastaw nieruchomości?

Każde zobowiązanie finansowe generuje ryzyko dla obu stron transakcji. Pożyczkodawca oferuje swój kapitał w zamian za obietnicę spłaty powiększonej o odsetki. Ewentualna niewypłacalność dłużnika rodzi zagrożenie nie tylko dla zysków, lecz także wobec zainwestowanych pieniędzy. Zupełnie naturalną tendencją jest zatem korzystanie z rozmaitych form zabezpieczeń, które ustanawiają ramy prawne pod potencjalną egzekucję zadłużenia. Nawet jeśli pożyczkobiorca ma dobre chęci, jego kondycja finansowa zależy od wielu czynników zewnętrznych, z których nie wszystkie da się przewidzieć. Przechodzimy zatem do jednej z najważniejszych kwestii przy podpisywaniu umowy o pożyczkę – ustanowienia właściwej formy zabezpieczeń. Rynek usług finansowych obfituje w rozmaite zabezpieczenia spłaty, takie jak ubezpieczenie, weksle, czy instytucja zastawu. Pożyczki pod zastaw nieruchomości korzystają ze wpisu do hipoteki, który uprawnia wierzyciela do zajęcia wybranej nieruchomości, gdyby dłużnik okazał się niewypłacalny. Wszelkie tego typu postanowienia muszą znaleźć się w umowie. Ten rodzaj pożyczki otwiera drogę do pozyskania sporego kapitału w krótkim czasie, dlatego stanowi mechanizm finansowej pomocy dla firm borykających się z utratą płynności finansowej lub rozważających podjęcie kosztownych inwestycji.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest udzielana na bazie wskaźnika LTV, określającego maksymalną wysokość pożyczanych środków finansowych w stosunku do wartości nieruchomości oddawanej pod zabezpieczenie. Im wyższy LTV, tym więcej pieniędzy pożyczkodawca jest w stanie uzyskać. Najlepsze biura pożyczkowe w Polsce (np. firma Smartvest) udzielają finansowego wsparcia z LTV na poziomie 50-60%.

Czy pożyczki pod zastaw nieruchomości są bezpieczne?

Zastaw nieruchomości nie powinien być traktowany jako ogromne zagrożenie dla majątku dłużnika. Skrupulatna analiza własnych możliwości finansowych odpowie na pytanie o realne szanse na spłatę pożyczki. Warto mieć na uwadze fakt, że rynek pozabankowy oferuje ogromną elastyczność w zakresie konfiguracji parametrów umowy do potrzeb pożyczkobiorców. Pożyczki pod zastaw nieruchomości od firmy Smartvest zdobyły uznanie wielu przedsiębiorców, którzy widzą w nich szansę na uzdrowienie finansów w firmie. Wpis do hipoteki następuje w formie aktu notarialnego, zatem bezpieczeństwo całego procesu jest gwarantowane ustawą. Po więcej informacji o tym, czym są pożyczki pod zastaw nieruchomości, warto udać się na stronę internetową firmy Smartvest – www.smartvest.pl.